Hastaların Yoğun Bakım Ünitelerinden Taburcu Edilememe Nedenleri ve Maliyeti


Creative Commons License

Tokur M. E., Öner Ö., Aydın T., Yıldız E.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.10, no.38, pp.88-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 38
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.88-93
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yoğun bakım tedavilerinin tamamlandığı fakat servislere devredilemeyen hastalarda yoğun bakımdan taburcu
edilememe nedenlerinin ortaya konması ve maliyetinin hesaplanmasıdır.
Gereç- Yöntem: Bu çalışma 2017- 2018 yılları arasında 12 yataklı genel yoğun bakım ünitesinde prospektif olarak yapılmıştır. Hastane veri sisteminden alınan hasta bilgileri analiz edilmiştir. Buna göre demografik veriler, yatış tanıları,
yoğun bakım yatış gün sayıları, ventilasyon, vazopressör ve antibioterapi ihtiyacı, enfeksiyon varlığı ve beslenme durumu kayıt edildi. Yoğun bakımdan taburcu edilememe nedenleri, fazla yattığı gün sayısı ve maliyeti hesaplanmıştır.
Bulgular: 20 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 71±14yıl (min:43, max:99) ortalama yatış sü-
resi 37.9±77.58gün (min:1gün, max:354gün), SAPS2 5.75±2.0 (min:0.07, max:10.30) ve SOFA skoru 4.35±1.89 (min:2,
max:9) saptanmıştır. Hastaların %50’si servis yeri olmaması, %35’i konsültan doktorunun servise kabul etmemesi,
%15’i yakınlarının bakımını kabul etmemesi nedeniyle yoğun bakımdan servislere devredilememiştir. Hastaların
tedavilerinin tamamlanıp fazladan kaldığı günlerde olacak şekilde toplam 6058 ± 12676.63 TL (min: 160TL-max: 58
780TL) ek maliyet hesaplanmıştır.
Sonuç: Yoğun bakımda hasta çıkarılamamasındaki zorluklar yoğun bakımdaki hastaların kalış süresini artırarak yoğun
bakımın etkin ve doğru kullanılmamasına neden olmakla birlikte maliyeti de artırmaktadır. Yoğun bakımdan çıkışların
zamanında yapılabilmesi için “Yoğun Bakım Kabul ve Taburculuk Kriterleri” belirlenmeli ve protokole bağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: : Yoğun bakım ünitesi, maliyet, palyati