SPİNAL MANUEL TERAPİ DERİN KAS AKTİVASYONUNU DEĞİŞTİRİR Mİ? SİSTEMATİK DERLEME


SARAÇOĞLU İ. , YANA M., KARADENİZ YENİLMEZ Ö., EMÜK Y.

IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ, 9 - 11 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text