SPİNAL MANUEL TERAPİ DERİN KAS AKTİVASYONUNU DEĞİŞTİRİR Mİ? SİSTEMATİK DERLEME


SARAÇOĞLU İ. , YANA M., KARADENİZ YENİLMEZ Ö., EMÜK Y.

IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ, 9 - 11 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri