Diyabetik ve bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda asemptomatik bakteriüri üriner sistem enfeksiyonu sıklığı ve antibiyotik duyarlılıkları


GENÇ Ö., AKSU E., PAŞALI KİLİT T., ONBAŞI K., KOÇAK F. E. , KORKUT Y.

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey