Kolonda Kitle Ayırıcı Tanısında Lipom


AKÇAY ÇELİK M., ERDEM H., AKTÜMEN A., EROL H., DEĞER A. N.

25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal SitopatolojiKongresiBursa Merinos Atatürk Kongre ve KültürMerkezi, Turkey, 14 - 17 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey