Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Farklı Konservatif Tedavi Yöntemlerinin Median Sinir Morfolojisi ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisinin İncelenmesi


AKKAN H. , IŞINTAŞ ARIK M. , KORKMAZ M. , CANBAZ KABAY S. , GÖKPINAR H. H.

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi, 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi (Online Kongre), 16 November 2020, pp.106

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.106