TÜRKİYEDE HEMŞİRELİK ALANINDA ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ


Güdek Seferoğlu E., Gürol A., Dağlıyar S.

11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2019, pp.35

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de hemşirelik alanında engelli çocuklar üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. 2000-2019 yılları içerisinde hazırlanmış tezlerin olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde incelenmesini amaçlayan bu araştırmada, tarama modelinde betimsel araştırma deseni tercih edilmiştir. Söz konusu tezler incelenirken nitel veri toplama yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2000-2019 yılları arasında hemşirelik alanında engelli çocuklar üzerine hazırlanmış tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Bu araştırmada ölçüt; tezlerin 2000-2019 yılları arasında yapılmış olması ve Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi’nde kayıtlı olmalarıdır. Araştırma kapsamında 46 yüksek lisans ve 11 doktora tezi olmak üzere toplam 57 tez incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 24 farklı üniversiteden toplam 61 tezin yürütüldüğü, tezlerin büyük çoğunluğunun 2012, 2017 ve 2018 yıllarında hazırlandığı, tezlerin en fazla Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde hazırlandığı ve tezlerin 28 farklı ilde yürütüldüğü, en sık ise Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yürütüldüğü belirlenmiştir. Tezlerde sıklıkla araştırma türünün tanımlayıcı olduğu, en fazla örneklem grubu olarak ebeveynlerin alındığı, tezlere konu edilen yetersizlik türünün en çok zihinsel yetersizliği olan çocuklar olduğu ve en sık olarak çocuk ve ailenin psikososyal durumlarıyla ilgili çalışmaların planlandığı saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Engelli çocuk, hemşirelik, lisansüstü tezler