HepatosteatozunEntekavir ve Tenofovir Tedavilerinde Virolojik Yanıta Etkisi


KORKMAZ P. , İMRE A., DEMİRTÜRK N.

XX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 13 - 18 Mart 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri