Astım Hastalarında SPINK5 G-1258A Gen Polimorfizminin Araştırılması


SİPAHİ T., ÇETİNSU V., KARLIKAYA H. C. , ERKAN O., YÜKÇÜ F.

25. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey