DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INCONTINENCE SEVERITY AND FRAILITY IN GERIATRIC WOMEN


ÜNVER G. , ZORBA BAHÇELİ P., KAPUCU S.

Uluslararası yaşlı sağlığı ve bakımında multidisipliner yaklaşım kongresi, 22 - 23 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri