Meme Kanserinde Prognostik Bir Belirteç Olarak FOXO3a Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi


Koçak C., Koçak F. E. , Bayhan Z., Zeren S., Ekici M. F. , Akcılar R., ...More

Internatıonal Lıber Cogıto Multıdıscıplınary Scıence Congress. Abstract PP-29, İstanbul / Turkey, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes