BİR HİPERPARATİROİDİZM OLGUSUNUN GECİKMİŞ TANISI


Hakiki H., Basıry M. N., Aydıntuğ Y. S., Çoban E., Tekin Ö. F., Türel Yücel T.

Uluslararası Ağız Kanserleri kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

BİR HİPERPARATİROİDİZM OLGUSUNUN GECİKMİŞ TANISI

Anahtar Kelimeler: dev hücreli granülom, kahverengi tümörler, tanı

 

 Giriş-Amaç: Çenelerde görülen birçok farklı lezyon, benzer histolojik ve klinik görünüme sahip olabilmektedir. Bu lezyonlar arasında; santral dev hücreli granüloma, periferal dev hücreli granüloma, hiperparatiroidizm ilişkili Brown tümörü, anevrizmal kemik kisti ve cherubizmin başlangıç evreleri sayılabilir. Brown tümörü; hiperparatiroidizme bağlı olarak çenelerde meydana gelen dev hücreli lezyonlardır. Endojen paratiroid hormon artışına bağlı olarak gelişen osteoklast aktivasyonu sonucunda intraosseöz olarak meydana gelen osteolitik lezyonlar, histopatolojik olarak santral dev hücreli granüloma ve periferal dev hücreli granüloma ile büyük benzerlik taşımaktadırlar. Brown tümörü ile santral ve periferial dev hücreli granülomalar arasında ayırıcı tanının doğru yapılması, gerekli tedavinin yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Olgu Tanımlanması: 64 yaşındaki erkek hasta yemek yeme sırasında gıdaların burundan gelmesi sebebiyle kliniğimize başvurdu. Alınan anamnezde, üç ay önce sol maksiller bölgede mevcut olan ağrısız bir lezyonun eksize edildiği, ilişkili kemik lezyonunun kürete edildiği ve histopatolojik tanının santral dev hücreli granüloma olduğu öğrenildi.

 

 Bulgular: Klinik muayenede,d aha önce eksizyon yapılan bölgede oro-nazal açıklık;radyografik incelemede de,eksizyon yapılan bölgede ve sağ mandibula anterior bölgede osteolitik lezyonlar tespit edildi. Sağ mandibula anterior bölgedeki lezyon dan kürete edilen materyalin, histopatolojik tanısının santral dev hücreli granüloma olduğu öğrenildi. Hastanın kan tetkikleri incelendiğinde ise serum kalsiyum 13.0 mg/dL (normal 8.8-10.6 mg/dL), fosfor 2.3 mg/dL(normal 2.5-4.5 mg/dL), alkalen fosfataz 188 iu/L(normal 30- 120 iu/L), parathormon 345 pg/mL(normal 12-88 pg/mL) tespit edildi. Hasta, hiperparatiroidizm ile ilişkili Brown Tümörü tanısıyla Endokrinoloji bölümüne sevkedildi.

 

Tartışma-Sonuç:  Histopatolojik olarak santral dev hücreli granüloma ve periferal dev hücreli granüloma tanısı konulan lezyonlarda,ayırıcı tanıların dışlanması,tedavi şekli ve nüks potansiyelinin ön görülebilmesi açısından önem taşımaktadır. Dev hücreli lezyonların tedavisinde eksizyon ve küretaj yeterliyken; hiperparatiroidizme bağlı olarak gelişen Brown tümörü olgularında endokrinolojik değerlendirme ve hiperparatiroidizme yönelik cerrahi girişimler gerekebilmektedir.