Posttravmatik Pulmoner Psödokist: Olgu Sunumu


KADIOĞLU E. , ERÇELİK H., KARAMAN S., ÖZASLANTAŞ L. Ö. , PATLAKOĞLU M. S.

10. Ulusal Acil Tip-Kongresi. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri