Ksiloz ve Gliserol Ortamlarında Çeşitli Mayaların Lipit Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi


BERİKTEN D., HOŞGÜN E. Z.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.142-151, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier