Farklı Dizilime Sahip Diz Eklemlerindeki Menisküslerde Oluşan Streslerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi


AFŞAR E. , GÖK K., TAŞPINAR F., BAŞAKCI ÇALIK B., ÖZKAN Y.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text