Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Saroiliak Eklem Testleri


TAMER S. , ÖZ M., ÜLGER Ö.

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 48
  • City: Antalya
  • Country: Turkey