Duchenne Musküler Distrofi’li hastaların rehabilitasyonunda ortez yaklaşımları


Aras B., Aras Ö., Yılmaz İ.

Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics, vol.4, pp.48-51, 2018 (Peer-Reviewed Journal)