Effect of Root-Canal Pretreatment and Adhesive Strategy on the Fiber Post Bond Strength


YAMAN B. C. , ÖZER F., IRMAK Ö., YILMAZ B. , BLATZ M.

Balkan Stomatological Society, 10 - 12 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri