ABVD SONRASI GELİŞEN HEPATİK YETMEZLİK VAKASI


YALÇIN N. , GÖNDEREN A., COŞGUN S.

45.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 October - 02 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey