Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalarin yaş gruplarina göre kardiyovasküler risk algisi: CV SCORE-TR çalişmasinin alt grup analizi


Dinç Asarcikli L. , KIŞ M., KOZA Y., OĞUZ D., TOSUN V., AÇAR B., ...More

KARDİYOVASKÜLER AKADEMİ KONGRESİ 2017, Turkey, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey