Doğum Sonrası Maternal Bağlanma ve AnnelerinMutluluk Düzeylerinin Sosyodemografik veObstetrik Özellikler ile İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma


Durmaz A., Gün Kakaşçı Ç., Başar F.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.4, pp.795-804, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier