“Astım Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin Belirlenmesi”


SİPAHİ T., YÜKÇÜ F. , KARLIKAYA H. C. , ERKAN O., ÜNLÜ A.

24. Ulusal Biyofizik Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye