“Astım Hastalarında Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin Belirlenmesi”


SİPAHİ T., YÜKÇÜ F. , KARLIKAYA H. C. , ERKAN O., ÜNLÜ A.

24. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 25 - 28 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey