Hipertansiyon hastalarının antihipertansif ilaç bilgi düzeylerinin kan basıncı kontrolü ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerine olan etkisi Pilot çalışma


KİLİT C., PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey