Kanserli Çocuğun Bakım Verici Annelerinde Bakım Yükünün Yaşam Kalitesine Etkisi


ÇEVİK ÖZDEMİR H. N. , ŞENOL S.

6. SAYKAD Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 21 - 23 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri