Kemoterapi Uygulanan Kolorektal Kanserli Hastalarda Orem Öz Bakım Eksikliği Kuramına Temellendirilmiş Eğitimin ve Telefonla İzlemin Öz Bakım Gücü, Kaygı, Yalnızlık ve İyilik Haline Etkisi


ÖKTEN Ç. , ÖZER Z.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri