Ayna hayali dekstrokardisi, geniş horizontal karaciğeri olan tek ventrikül fizyolojisindeki sol modifiye blolack taussing şantlı yedi aylık hastada anjiografik olarak saptanabilen infrakardiyak total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi


YOZGAT Y., ÖZDEMİR R. , DOKSÖZ Ö., KARADENİZ C., KÜÇÜK M., GÜVEN B., ...Daha Fazla

12. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye