Ayna hayali dekstrokardisi, geniş horizontal karaciğeri olan tek ventrikül fizyolojisindeki sol modifiye blolack taussing şantlı yedi aylık hastada anjiografik olarak saptanabilen infrakardiyak total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi


YOZGAT Y., ÖZDEMİR R. , DOKSÖZ Ö., KARADENİZ C., KÜÇÜK M., GÜVEN B., ...More

12. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Turkey, 1 - 05 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey