İliopsoas Apsesi ile Prezente Olan Retroçekal Perfore Apandisit: Vaka Sunumu


Creative Commons License

ÇETİN H., EKİCİ M. F., YILDIRIM A., ZEREN S., YAYLAK F., ALGIN M.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.138-141, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Perfore akut apandisit sonrası komplike olan karın içi apse oluşumu iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, bu apselerin iliopsoas kasına lokalizasyonu nadirdir ve tanı ve tedavisi genellikle problemlidir ve gecikir. Bu yazıda, 10 gündür devam eden sağ inguinal ve lomber ağrı yakınması ile hastaneye yatırılan 59 yaşında bir hastayı sunuyoruz. Karın tomografisi ve MR ile iliopsoas apsesi tanısı alan hastada perkütan apse drenajı başarısız oldu. Daha sonra hastada akut karın tablosu gelişti. Ultrasonografi ile retroçekal apandisit teşhisi kondu. Acil laparotomi ve retroperitoneal apse drenajı yapıldı. Perfore retroçekal apandisit bazen karın ağrısına neden olmadan retroperitoneal apse ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle, retroperitoneal enfeksiyonu düşündüren semptomları olan hastalarda, perfore apandisitten ciddi oranda şüphelenmek gerekir.