A Case of Takayasu’s Arteritis Presenting With Abdominal Angina and Weight Loss


Erdem M. E., Keçı̇cı̇ S., Akın S., Kılıç Aydın D., Vardı N., Tekçe M., ...More

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , vol.26, no.1, pp.71-74, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A Case of Takayasu’s Arteritis Presenting With Abdominal Angina and Weight Loss

Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Seydahmet Akın, Didem Kılıç Aydın, Nesibe Vardı, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, İnternal Medicinary Department,istanbul

Takayasu’s arteritis is a rare disease involving inflammation in the walls of the largest arteries in the body: the aorta and its main branches. The disease results autoimmunity which causes inflammation in the arterial wall. Patient symptoms are usually non-specific and include fever, malaise and myalgia. The patient was admitted with abdominal angina and weight loss. We were able to detect a pulse only in the upper extremities. Magnetic resonance angiography (MRA) revealed stenosis of the descending aorta and mesenteric artery. We diagnosed the patient with Takatasu’s arteritis. This case is presented as an example of this rare condition.

Keywords: Abdominal angina, Takayasu arteritis; vasculitis.

Abdominal Angina ve Kilo Kaybı ile Başvuran Takayasu Arteriti Olgusu

Muhammet Emin Erdem, Semih Keçici, Seydahmet Akın, Didem Kılıç Aydın, Nesibe Vardı, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği,istanbul

Takayasu arteriti, aorta ve onun büyük dalları gibi geniş arterlerin duvarlarının enflamasyonuyla karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Hastalığın sonuçları immün sistemin vucüdun kendi arterinin duvarlarına saldırmasıyla ortaya çıkar. Hastaların başvuru şikayetleri genelde ateş, halsizlik, miyalji gibi nonspesifik semptomlardır. Hastamız abdominal anjina ve kilo kaybıyla tarafımıza başvurdu. Üst ekstremitelerde nabızlar alınıyorken, alt ekstremitelerde nabızlar alınamadı. Manyetik rezonans anjiografide inen aort ve mezenterik arterde stenoz saptandı ve Takaysu arteriti tanısı konuldu. Nadir rastlanması nedeniyle bu olguyu sunuyoruz. Klinik pratikte bu tip olgulara nadir rastladığımız için bu olguyu sunmaya karar verdik.

Anahtar Kelimeler: Abdominal anjina, Takayasu arteriti; vaskülit.