Nadir Bir Enfeksiyon Etkeni Olarak Corynebacterium tuberculostearicum’a Bağlı Gelişen Spondilodiskitis Olgusu


MISTANOĞLU ÖZATAĞ D., KORKMAZ P.

EKMUD 2018, 8 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri