Erişkinlerde Üreteropelvik Bileşke Darlığının Primer Tedavisinde Retrograd Holmium:YAG Laser Endopiyelotomi’nin Etkisi ve Başarısını Etkileyen Faktörler


KARTAL İ. , SANDIKÇI F., ERSOY H.

27. Ulusal Üroloji Kongresi-KKTC, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)