Kanser İlişkili Yorgunluğun Hemşirelik Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar


ÜNVER G. , TÜRE YILMAZ A., TUNA H. İ.

I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK FİNANSMANI KONGRESİ, 22 Kasım 2017 - 26 Ocak 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri