Kanser İlişkili Yorgunluğun Hemşirelik Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar


ÜNVER G. , TÜRE YILMAZ A., TUNA H. İ.

I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK FİNANSMANI KONGRESİ, 22 November 2017 - 26 January 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text