Temizlik Hizmetlerinde Çalışanlarda Meydana Gelebilecek Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının İSG Önlemleriyle Azaltılmasının Değerlendirilmesi; Bir Üniversite Örneği


Creative Commons License

Durmaz A., Ulukaya F.

2 nd International Eurasia Health Science Congre 15 - 16 Haziran / June 2023 (IEHSC 2023) “In Unusual Situations Health Professionals”, Trabzon, Turkey, 15 June - 16 August 2023, vol.2, pp.353-354

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.353-354
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, iş yerindeki koşulların incelenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması yoluyla korunması gereken önemli bir konudur. Bu konu, temizlik personeli için de geçerlidir. Temizlik personeli, genellikle uzun saatler boyunca hareketsiz kalmak zorunda kalmakta ve tekrarlayan işler yapmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, temizlik personelinin kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, bir üniversitenin 60 kişilik temizlik personeli üzerinde Cornell Kas İskelet Rahatsızlığı Ölçeği gerçekleştirilmiştir. Çalışanların iş yerindeki hareketleri ve iş koşulları gözlemlenmiş ve çalışanların sağlık durumları hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca, çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını tespit etmek için bazı ölçüm araçları kullanılmıştır. Bulgular Çalışmada, temizlik personelinin uzun saatler boyunca hareketsiz kalmak zorunda kaldığı ve tekrarlayan işler yaptığı gözlemlenmiştir. Bu durum, çalışanların kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini artırmaktadır. Ayrıca, çalışanların büyük çoğunluğunun düşük sırt ağrısı, boyun ağrısı ve ellerde karıncalanma gibi belirtilerle karşılaştığı tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Temizlik personeli için iş sağlığı ve güvenliği konusu, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından önemli bir konudur. Bu çalışmada, temizlik personelinin iş koşulları ve sağlık durumları değerlendirilmiş ve kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının risklerine dikkat çekilmiştir. Bu nedenle, temizlik personelinin sağlığı ve güvenliği açısından alınacak önleyici tedbirler, önemli bir konu olarak ele alınmalıdır. Bu önlemler arasında, çalışma sürelerinin düzenlenmesi, çalışma pozisyonlarının sık sık değiştirilmesi ve ergonomik ekipmanların kullanımı gibi konular yer almaktadır.

ABSTRACT

Introduction and purpose 354 Occupational health and safety of employees is an important issue that needs to be protected by examining the conditions in the workplace and taking preventive measures. This also applies to cleaning staff. Cleaning staff often have to be sedentary for long hours and perform repetitive tasks. Therefore, in this study, it was aimed to evaluate the musculoskeletal system disorders of cleaning personnel in terms of occupational health and safety.

Materials and Methods This study was carried out on the Cornell Musculoskeletal Disorder Scale on 60 cleaning staff of a university. The movements and work conditions of the employees at the workplace were observed and information was obtained about the health status of the employees. In addition, some measurement tools were used to detect the musculoskeletal disorders of the employees. Results In the study, it was observed that the cleaning personnel had to stay still for long hours and did repetitive tasks. This situation increases the risk of musculoskeletal disorders of workers. In addition, it has been determined that the vast majority of employees experience symptoms such as low back pain, neck pain and tingling in the hands.

Conclusion and Recommendations The issue of occupational health and safety for cleaning personnel is an important issue in terms of musculoskeletal disorders. In this study, the working conditions and health status of the cleaning personnel were evaluated and the risks of musculoskeletal disorders were pointed out. For this reason, preventive measures to be taken in terms of the health and safety of cleaning personnel should be considered as an important issue. These measures include issues such as regulating working times, changing working positions frequently, and using ergonomic equipment.