Kliniğimizde İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Fiberoptik Bronkoskopinin Tanıdaki Yeri


MARIM F. , BAŞER ÖNCEL S., EVYAPAN B. F. , ŞENOL H., ALTINIŞIK G.

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Turkey, 10 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey