YAŞLI ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ


ÜNVER G., ÜSTÜNDAĞ S.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.94, pp.323-327, 2019 (Peer-Reviewed Journal)