Osteoporotik Kırıklar ile A1298C MTHFR Gen Polimorfizminin İlişkisi


DOĞANER F., AHU S., TURGUT COŞAN D., ÖZGEN M., TAŞCIOĞLU F., MUTLU F., ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Muğla
  • Country: Turkey