KADINLARDA HİPERANDROJENİZM VE METABOLİK SENDROM BELİRLEYİCİSİ OLARAK 2. VE 4. PARMAK UZUNLUK FARKI VE ORANI


Yıldız P., Yıldırım A. C.

Konuralp Tıp Dergisi, vol.7, no.1, pp.45-49, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Konuralp Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-49
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kadınlarda 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranının hiperandrogenizm ve metabolik sendrom ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel klinik çalışmada, kliniğimize başvuran 150 kadın incelendi ve 137’si çalışmayı tamamladı. Kadınların kan basıncı ve antropometrik değerleri ölçüldü. Metabolik sendrom ile ilişkili biyokimyasal parametreler değerlendirildi. Bulgular:Hastalarımızın yaş ortalaması 46,1 yıl idi. Hesaplanan 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranı total testosteron düzeyi ile orta seviyede, serbest testosteron düzeyi ile ise pozitif korelasyon göstermiştir (p=0.028, p=0.016, p=0.003, p=0.016). Seks hormonu bağlayıcı globulin düzeyleri ile 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranı arasında hafif negatif korelasyon saptandı (p=0.011, p=0.016). Metabolik sendrom parametreleri ile 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Buna göre 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranının androjenler ile ilişkili olduğu görüldü. Sonuç: Kolayca ölçülebilen 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranı, kadınlarda hiperandojenizmin önemli bir belirleyicisi olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, 2. ve 4. parmak uzunluk farkı ve oranı metabolik sendrom ile ilişkili bulunmadı, ancak daha geniş hasta grubu ile ek çalışmalara ihtiyaç vardır