Zonula Adherens Proteinleri E Cadherin B Catenin ve FGF PDGF Üzerine Klasik ve Deneysel Astım Tedavilerinin Etkisi


YÜKSEL H., YILMAZ Ö., KARAMAN M., FIRINCI F., TÜRKELİ A. , TOPRAK KANIK E., ...More

6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Kayseri, Turkey, 15 - 18 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey