Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı yaşama düzeyleri ilişkisi


ÖZGÜR G. , AYŞEGÜL S.

” III. Uluslararası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey