Subaraknoid Kanama Ayırıcı Tanısında FaHR Hastalığı


KADIOĞLU E. , DEĞER H., DEĞER A. N. , ÖZASLANTAŞ L. Ö.

9. Türkiye Acil Tıp Kongresi 2-6 Ekim 2013 Eskişehir, Turkey, 2 - 06 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey