Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yaşam Sürelerini Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi


Sedef M.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1919-1924

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1919-1924
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract


ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN YAŞAM SÜRELERİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezleri (ÖZEREM) bireylerin doğumsal veya sonradan oluşmuş yetersizliklerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için faaliyet gösteren kuruluşlardır. Kar, topluma hizmet ve mevcudiyetini devam ettirmek amacıyla kurulan ÖZEREM’lerin; Devlete, topluma, ortaklarına, çalışanlarına, çevrelerine ve rakiplerine karşı sorumlukları vardır. Bu çalışma, beklenen karlılığı sağlayamadığı ve sorumluluklarını yerine getiremediği için kapatılması veya devredilmesi gündeme gelen ÖZEREM’lerin mevcudiyetini sona erdirmesini gerektiren nedenlerin ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceğinin tespiti etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, farklı illerde konuşlu 20 ÖZEREM kapsama alınarak başlanmıştır. 5’er çalışanına anket uygulanarak ÖZEREM’ler kapanma sorunu olanlar ve olmayanlar olarak 10’arlı iki guruba ayrılmıştır. Ankette; 1.Gurubun çalışanlarının %64’ü kurumlarını araştırılan yönlerden yetersiz %36’sı yeterli, 2.Gurubun çalışanlarının %26’sı yetersiz, %74’ü yeterli bulmuştur. Anket sonuçları iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testiyle test edilmiş, bulunan değerler, alfa 0,05 yanılma düzeyi ve 98 serbestlik derecesindeki tablo değerinden büyük olduğundan 2. gurup ÖZEREM’ lerin 1. guruba göre faaliyetini devam ettirme yeteneklerinin daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1, Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi 2, Yönetsel Sorunlar 3,İşletmelerin Sorumlulukları