Hastanede Yatırılarak İzlenen COVID-19 Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ve Hastalık Ciddiyetini Belirleyen Faktörlerin Değerlendirilmesi


Mıstanoğlu Özatağ D. , Korkmaz P. , Aslan H., Renders D. P.

KLİMİK COVID-19 Simpzoyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 September 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Giriş

SARS-COV-2 enfeksiyonunda yüksek riskli hastaların

tanımlanması ve ivedilikle tedaviye başlanması

mortalite hızını azaltmak için gereklidir. Biz de

çalışmamızda hastanemizde yatırılarak izlenen

COVID-19 tanılı hastaların klinik ve laboratuvar

karakteristiklerini ve hastalık ciddiyetini belirleyen

faktörlerin değerlendirilmesini amaçladık.