Yoğun Bakım Hastalarında Gelişen Sağlık Hizmeti İle İlişkili Acinetobacter Baumanii Bakteriyemilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yıldız E., Tokur M. E., Balcı C., Arık Ö., Alkan Çeviker S.

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, vol.4, no.3, pp.283-291, 2020 (Peer-Reviewed Journal)