SGLT-2 İNHİBİTÖRLERİNE SEKONDER GELİŞEN DİYABETİK KETOASİDOZ; OLGU SUNUMU İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRME


Creative Commons License

Erarslan S.

4. iç hastalıkları akademisi kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 9 - 12 April 2020, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.57-58
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

SGLT2 inhibitörleri(SGLT2-İ) böbrekte proksimal tubulde glukoz geri emilimini inhibe ederek etki gösteren oral antidiyabetik ilaç grubudur. Hiperglisemiyi düzeltici etkisi insülinden bağımsızdır ve hipoglisemi riski neredeyse yoktur. Başlıca yan etkileri arasında genitoüriner sistem infeksiyon risk artışı, poliüri, sıvı kaybı, hipotansiyon, baş dönmesi, LDL-kolesterol ve serum kreatinin düzeylerini bir miktar yükseltmesi gibi durumlar bulunur. Ayrıca SGLT2-İ kullanan diyabetli hastalarda kan glukoz seviyesi yükselmeden diyabetik ketoasidoz(DKA) gelişebilmektedir. Bu olgumuzda SGLT2-İ olan empagliflozin kullanımına bağlı gelişen öglisemik DKA vakasının tanı ve tedavi sürecini sunmayı amaçladık.