Dekubit Ülseri Tedavisinde PRP Uygulaması: Olgu Sunumu


KURTOĞLU Y. , EMRE A.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri