Yetişkin Bir hastada İnfluenza A (H1N1)’ya Bağlı Gelişen Akut Ensefalit Olgu Sunumu


EVİK G., ERSÖZ G., ÖKSÜZ N., TOK UMAY S. , YILMAZ İ. A.

7.TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 May 2018, vol.7

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 7