Yetişkin Bir hastada İnfluenza A (H1N1)’ya Bağlı Gelişen Akut Ensefalit Olgu Sunumu


EVİK G., ERSÖZ G., ÖKSÜZ N., TOK UMAY S. , YILMAZ İ. A.

7.TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, 8 - 13 Mayıs 2018, cilt.7

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 7