LOCALİSED PERIPHERAL ODONTOGENİC FİBROMA


YILMAZ S., ALTAY B. , OKKESİM A., ADIŞEN M. Z.

) Oral Diagnosis And Maxillofacial Radiology society 2. International Congress 7. Scientific Meeting, 13 - 15 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri