Vücut Kitle İndeksi Değişimi İle Parathormon, Ca, P Düzeylerinin Değerlendirilmesi ’Pilot Çalışma’


KURTOĞLU Y. , PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , ARIKAN İ.

3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 31 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey