Vücut Kitle İndeksi Değişimi İle Parathormon, Ca, P Düzeylerinin Değerlendirilmesi ’Pilot Çalışma’


KURTOĞLU Y. , PAŞALI KİLİT T., KOÇAK F. E. , ARIKAN İ.

3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye