Tramvatik nöroma: 2 olgu sunumu.


DEĞER A. N. , ARAS B. , YÜCEL M., DEĞER H., ALBAYRAK S.

28. Türk nöroşirürji derneği bilimsel kongre, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye