Does ıt affect the receptıvıty of endometrıu m the exıstence of oocyte and embryo ın tuba uterına


ÖZATİK O., Aydın Y., ÖZATİK F. Y. , Hassa H., EROL K., BAL C.

X. Turkısh German Gynecology Congress, 30 Nisan - 04 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri