Lead İçinde Bırakılan Stiletin, Leadi ve Pacemaker Cebini Delerek Oluşturduğu Olağandışı Pacemaker Cep Enfeksiyonu.


Creative Commons License

Şen T., Demir M., Astarcıoğlu M. A.

38. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.140

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.140
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Kalp pili ilişkili enfeksiyonlar, agresif önlemlere rağmen, implante edilebilir elektronik kardiyak cihazlarla ilişkili komplikasyonların yaklaşık %1'ini oluşturur. Biz vakamızda, lead içerisinde bırakılan stiletin, alışılmadık şekilde kırılarak ve ardından lead ve cebi delerek oluşturduğu pil yeri enfeksiyonu olgusunu sunduk.
Koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı, iskemik kalp yetmezliği olan 85 yaşındaki hasta, pacemaker bölgesinden akıntı kızarıklık olması nedeni ile başvurduğu acil serviste değerlendirildi. Daha önce iskemik kardiyomiyopati nedeni ile dış merkezde CRT-D implante edilmiş hastanın öyküsünde, cihazın elective replacement indicator (ERI) uyarısı vermesi nedeni ile yaklaşık 3 ay önce tarafımızca batarya replasmanı öyküsü mevcuttu. Batarya replasmanından 1 ay sonra pil yeri bölgesinden bir tel çıktığı, sonra yavaş yavaş kızarıklık, akıntı meydana geldiği, yara yerinin iyileşmesi içi beklediği, geçmeyince başvurduğu öğrenildi. Muayenesinde pil bölgesinde sütur hattında yaklaşık 1 cm lik kısmın tamamen açıldığı, leadin kısmen dışarı çıktığı ve lead içerisinden ise yaklaşık 3 mm sert bir telin dışarı çıktığı izlendi (Resim 1-2). Yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %25, hafif derece mitral yetmezlik, sağ kalp boşluklarında pacemaker leadleri izlendi. Leadler üzerinde vejetasyon veya kitle görünümü izlenmedi. EKGsinde pace ritmi izlendi. Pil kontrolünde de pacing, empedans ve sens eşiklerinin normal olduğu izlendi. Hasta hospitalize edildi. Yara yeri ve kan kültürleri alındı. CRP 166mg/dL (0-5), beyaz küre sayısı 11300/mm3 olarak ölçüldü. Hastaya öncelikle ampirik iv olarak enfeksiyon hastalıkları önerisi ile amoksisilin 2*1000mg ve siprofloksasin 2*250mg iv olarak başlandı. Günlük yara yeri pansumanı yapıldı. 3. Gün enfeksiyon belirteçleri düşmeyince enfeksiyon hastalıkları önerisi ile piperasilin/tazobaktam 4*2,25gr başlandı. 2 hafta antibiyotik sonrası akıntının tamamen gerilediği, enfeksiyon belirteçlerinin tamamen gerilediği izlendi. Hasta kateter laboratuvarına alınarak pil yeri revizyonu yapıldı. Skopi eşliğinde değerlendirilen hastanın koroner sinüs leadi içerisinde, pil bataryasından lead ucuna kadar ilerleyen, fakat klavikular bölgede kırılarak leadi ve cebi rüptüre eden, stile olduğu düşünülen sert tel izlendi (Resim 3-4). Telin leadi delen proksimaldeki kısmı çekilerek dışarı çıkarıldı (Resim 5). Ardından distaldeki kısmın tamamen lead içerisinde kaldığı, dışarıyı erode edecek uç kısım bulunmadığı görüldüğünden, lead içerisinde bırakılmasına karar verildi. Ardından tekrar pil ölçümleri yapılarak cep bölgesi uygun şekilde kapatıldı. Takiplerinde intravenöz antibiyoterapisine devam edildi. Komplikasyon olmadan taburcu edildi.
Bu vaka, lead içerisinde farklı amaçlarla bırakılan tellerin ilerleyen süreçte kırılarak ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini, hatta pil yeri enfeksiyonlarında lead kırıklarının etyolojik sebepler olarak değerlendirilebileceğini vurgulamaktadır.