Defektli tibia nonuniuonda modifiye fibula grefti uygulamamız


Creative Commons License

İnal S., Kuyubaşı S. N., Üzümcügil A. O., Dülgeroğlu T. C., Gök K., Öner S. K., ...More

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, no.1, pp.108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 53
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu olguda tibia kaynamaması sonrası hastada meydana gelen büyük tibial defekt (5’cm den uzun) için kullanılan fibula greftinin modifikasyonu ile kaynama yönünde potansiyel avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Yöntem: 41 yaşında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrası sağ tibia ve fibula kırığı tanısı ile dış merkezde opere edilmiş, plak vida osteosentez uygulanmış. Ancak postop takiplerinde enfeksiyon bulguları olması sebebi ile kliniğimize başvurdu. Hastanın insizyon yerinde akıntı, kızarıklık ısı artışı gözlendi. Yara yeri kültüründe Enterobacter cloacae üreyen, laboratuar sonuçlarında enfeksiyon bulguları gözlenen hastanın tibiasına uygulanan plak ve vidalar çıkarılıp eksternal fiksatör uygulandı. Postop 20. ayda enfeksiyon bulgusu olmayan ve tibiada yaklaşık 8 cm defekti olan hasta için non vaskülarize fibula grefti aynı taraf donör sahadan alındı. Defektli alana grefonaj yapılmadan önce farklı eksenlerde greftin üzerine drill ile delik açılması ile standart uygulanan fibular greftlemenin (SFG) aksine modifiye edilmiş fibular greftleme (MFG) yöntemi geliştirilerek iliak kemik otogrefti ile birlikte uygulandı ve sonrasında ilizarov tipi eksternal fiksatör ile kırık hattı fikse edildi. İkincil operasyondan 8 ay sonra fibular greftin rezorbe olmadığı, defektin kapandığı ve kırık hattında tam kaynama olduğu görüldü. Hastanın takiplerinde komplikasyon olmadığı, eklem hareket açıklığının doğal ve desteksiz mobilize olduğu gözlendi. Bulgular: Tibial defektekler için kullanılan SFG’nin aksine MFG’de greft üzerine açılan delikler sayesinde revaskülarisayonun periosteumdan tibia ve fibulanın endosteumuna geçen kan akımı sayesinde daha erken oluşmasına ve neticede vasküler infiltrasyon sürecini hızlandırarak osteoindüktif etkisi az olan kortikal greftin osteoindüktif etkisini arttırarak ilk 6 haftada rezorbe olmaya yatkın greftin bu durumuna engel olduğunu ancak dezavantaj olarak mekanik desteğinin azalabileceğini gözlemlemekteyiz. Çıkarımlar: MFG’nin; press fit tibia medüllar kanala yerleştirilmiş SFG’e göre endosteal dolaşımı daha az bozduğu aksine revaskülarizasyonu hızlandırdığı osteoindüktif etkiyi arttırdığı nihai olarak greftin rezorbsiyonunu azaltacağı, açılan delikler sayesinde bu bölgeye gelecek kan akımının daha yoğun bir alanda kallus oluşturacağı ve kaynama olasılığını arttırdığı kanaatindeyiz